Kontakta mig:

Birgitta Rausman

birgitta@systerbirgitta.se

Tel: 0707-98 01 50

Följ oss på Facebook

Kontakta mig:

Birgitta Rausman

birgitta@systerbirgitta.se

Tel: 0707-98 01 50, 0706-24 63 95

Följ oss på Facebook

P41® -urinprovskärl​- urin sample receptacle

P41® (Pee For One) är ett urinprovskärl för kvinnor och barn. Det är tillverkat i plast och är ett engångskärl. Ett urinprov som är anpassat

för kvinnor och förenklar provtagningen för barn och äldre

genom att stoppa den i en blöja. P41® är en helt ny och unik

produkt som är patenterad och utvecklad av oss. 

Ersätter plastmuggen som är mer anpassad för män.​

P41® (Pee For One) is a urine sample receptacle for women and children. It is made of plastic and is a disposable receptacle. A urine sampler which is ad-apted for women and simplifies the sampling for small children and elderly people by diapers. P41® is a completely new and unique product that is patented and developed by us.

It replaces the plastic cup, more designed for men.

​Urinet rinner ner i behållaren, övrig urin rinner ner i

toalettstolen eller i blöjan. Pluggen sätts i och kärlet kan sköljas av. För att tömma kärlet vrids eller klipps pipen till vänster av.

The urine flows down into the receptacle, residual urine flows down the toilet or into the diaper. The plug is inserted and can not be removed and the receptacle can be rinsed and dried. To empty the receptacle just cut off the spout to the left.

Kontakta mig: Birgitta Rausman - birgitta@systerbirgitta.se - tel: 0707-98 01 50, 0706 24 63 95