​Vi jobbar för barnens bästa, det tjänar alla på

För barnens välbefinnande

Vi arbetar hälsoförebyggande. Det omfattar eventuella sjukdomar, arbetsmiljöfrågor, stress och oro, relationer och alla andra förhållanden som påverkar om ett barn mår bra eller inte. 

Eleverna kan prata med oss. Vi är varken lärare eller förälder, utan enbart en intresserad och engagerad vuxen som det går att ha förtroenden med och få råd och stöd av.

Samtalspartner för skolan

Vi är en samtalspartner för rektor och lärare. Vi hjälper till med relationsproblem individuellt och i klasserna. Som neutral part kan vi lösa många knutar och vi kan säga vad som behöver sägas

Skolutformat program

Syster Birgitta erbjuder skolor ett basprogram som täcker de obligatoriska hälsosamtalen. I avtalet finns också utrymme för extra,
​fria konsultationer och samtal under tystnadsplikt. 

Varje upplägg görs individuellt med respektive skola. Syster Birgitta lägger grunden. Tillsammans bygger vi vidare.​​

Kontakta mig

Fyll i formuläret om du har några frågor till skolsköterskan. ​

Jag svarar dig så snart som möjligt.

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda