Ett extra stöd för föräldrar med hälsosamtal med barnen

För föräldrar

Vi ställer upp för föräldrar. När mor- och farföräldrarna är på avstånd finns ingen att naturligt fråga, de där frågorna vi alla föräldrar har. Då finns vi. Systerbirgitta är lika gärna med på föräldrautbildning i föräldrarådens regi som i enskilda samtal.​

Hälsosamtalen

Elevhälsan träder in i barnens och föräldrarnas liv när BVC, Barnavårdscentralen, lämnar över. 

Under tiden eleverna går i förskolan och grundskolan ska de, enligt lag, erbjudas minst tre hälsosamtal jämnt fördelade över skoltiden.

​Det handlar om både fysisk, psykisk hälsa och socialt välbefinnande. Systerbirgittas mål är att minst en gång om året träffa varje elev på de skolor där vi är verksamma. En del träffar vi oftare men vi vill alltid vara tillgängliga när någon behöver kontakt.

Kontakta mig

Fyll i formuläret om du har några frågor till skolsköterskan. ​

Jag svarar dig så snart som möjligt.

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda