​Vad är en skolsköterska?

Bakgrund

Den första skolsköterskan anställdes 1919 i Stockholm och kallades av barnen för ”lusfröken”. Hennes uppgift var att spåra och hantera ohyra hos barnen, närvara vid skolläkarens mottagning och följa barn till sjukhus och att ge barn behandling i hemmet på läkarens ordinationer.

Om Systerbirgitta

Jag heter Birgitta Rausman och driver sedan 2002 Elevhälsa på skolor i hela landet. Jag har utarbetat konceptet, Systerbirgitta, efter många års erfarenhet för att passa friskolornas elever så de kan få Elevhälsa efter sina behov.​

Jag har arbetat utifrån detta konceptet i över 10 år. Konceptets grundsten är att varje elev ska ha rätt till 1 timmes Elevhälsa per läsår. Vi är knutna till Helsingborgs Elevhälsoprogram där vi kan ta del av nyheter och fortbildningsdagar. Vi har både skolläkare, skolsjuksköterskor och psykolog. Vi är ett vårdbolag som sköter Elevhälsan på skolor och är liksom många skolor befriade från moms på 25% på våra priser.

Är man en skola går det bra att höra av sig till mig om man är intresserad och har behov av Elevhälsa. Är du barn- eller distriktssjuksköterska och vill arbeta som timanställd med Elevhälsa så hör gärna av dig på mail eller telefon 0707-98 01 50.

Kontakta mig

Fyll i formuläret om du har några frågor till skolsköterskan. ​

Jag svarar dig så snart som möjligt.

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda