Vad kan vi pratar om på ett hälsosamtal?

Psykiskhälsa

• Att du duger till dig själv

• Självkänsla

• Självförtroende

• Att känna sig tillräcklig

• Hur trivs du i skolan?

• Klarar du målen?

• Är du nöjd?

• Känner du dig trygg?

• Är du orolig eller ledsen för någonting?

• Får du den hjälp du behöver?​

Socialhälsa

• Har du trevliga föräldrar?

• Har du några syskon?

• Har du mor och farföräldrar ?

• Skyddsnät så som familjens vänner och släktingar?

• Har du kompisar i skolan? utanför skolan?

• Det kan kanske handla om var och hur du bor, och med vem ?

• Vad gillar du att göra på fritiden när du är ledig?

• Spelar du mycket dataspel?

• Har du människor som bryr sig om dig?

• Har du människor som du bryr dig om?

• Det är viktigt att bli älskad och att få älska

​Fysiskhälsa

• Känner du dig frisk?

• Har du någon sjukdom?

• Äter du någon medicin?

• Äter du frukost?

• Äter du skolmaten?

• Middag med familjen?

• Sover du gott?

• När går du och lägger dig?

• Svårt att somna?

• Tränar du någon sport?

• Vad tycker du om droger så som Alkohol.

• Narkotika. Tobak?

Elevhälsan träder in i barnens och föräldrarnas liv när BVC, Barnavårdscentralen, lämnar över. Under tiden eleverna går i förskolan och grundskolan ska de, enligt lag, erbjudas minst tre hälsosamtal jämnt fördelade över skoltiden.

Det handlar om både fysisk, psykisk hälsa och socialt välbefinnande. Systerbirgittas mål är att minst en gång om året träffa varje elev på de skolor där vi är verksamma.

En del träffar vi oftare men vi vill alltid vara tillgängliga när någon behöver kontakt.

​Träder in i barnens och föräldrarnas liv när BVC, Barnavårdscentralen, lämnar över. ​Under tiden eleverna går i förskolan och grundskolan ska de, enligt lag, erbjudas minst tre hälsosamtal jämnt fördelade över skoltiden. Det handlar om både fysisk, psykisk hälsa och socialt välbefinnande. Systerbirgittas mål är att minst en gång om året träffa varje elev på de skolor där vi är verksamma.

En del träffar vi oftare men vi vill alltid vara tillgängliga när någon behöver kontakt.​​

Kontakta mig

Fyll i formuläret om du har några frågor till skolsköterskan. ​

Jag svarar dig så snart som möjligt.

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda